වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Black Box ප්‍රසංග කලා අත්දැකීම නැවතත් ජූලි 27 සිට

| Comments

Inter Act Art සංවිධානය මීට ප්‍රථම ඉදිරිපත් කළ බ්ලැක් බොක්ස් ප්‍රසංග කලා උලෙලේ දී අත්විඳි ආස්වාදජනක අත්දැකීම ගැන මා මීට පෙර ලියූ සටහන ඔබට මතක ඇති.

මෙන්න දැන් නැවතත් වරක් එවැනි ම බ්ලැක් බොක්ස් ප්‍රසංග කලා උලෙලක්! මෙය ආරම්භ වෙන්නේ ජූලි 27 වැනි දා. එදා පටන් දිනපතා හවස 4 ට සහ 6 ට රාජගිරිය, ඔබේසේකරපුර, නානායක්කාර මාවතේ 133/48D දරන ස්ථානයේ දී නාට්‍යමය, සිනමාත්මක, නර්තනමය හා ප්‍රසංග කලා නිර්මාන ගනනාවක් ම නැරඹීමේ අවස්ථාව තියෙනවා.

මුල් වතාවට මෙතැනට යද්දී මටත් ලිපිනය අනුව ස්ථානය සොයාගන්න අමාරු වුනා. පහසු ක්‍රමය මේකයි. කොටා පාරෙන් ගෝතමී පාරට ඇවිත්, ගෝතමී විහාරය පසු කරමින් ඉදිරියට යන්න. එවිට හමු වන පාලම පසු වූ විගස ම වම් පසට දිවෙන අතුරු පාරේ තමයි බ්ලැක් බොක්ස් රඟහල තියෙන්නේ. ඒ පැත්තෙන් ඉතා ඉක්මනින් රඟහලට ලඟා වෙන්න පුලුවන්.

කලා උලෙලේ සම්පූර්න කාලසටහන විශාලනය කර බැලීමට මේ රූපය මත ක්ලික් කරන්න.