වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

අපි නොදන්න ජාතික සංස්කෘතික ප්‍රතිපත්තිය - අංක 2

| Comments

අලුතින් කෙටුම්පත් කරගෙන යනවාය කියන ඊනියා ජාතික සංස්කෘතික ප්‍රතිපත්ති පිලිබඳ ලේඛනය (ධවල පත්‍රිකාව/කෙටුම්පත/draft එක, “අරක”, “මේක”) සමාජගත කරලා සාකච්ඡාවට ලක් කරනව කිව්වට ඒක හොයාගත හැකි තැනක් තියෙනව ද? ඒක බාගත හැකි වෙබ් අඩෙවියක් තියෙනව ද? නැත්නම් ඒ පිලිබද සාකච්ඡාව විවෘත ඒක සකස් කරන උදවියගේ හිතමිත්‍රාදී කල්ලිවලට විතර ද? Word document එකක්, PDF ගොනුවක් බාගන්න සලස්සන්න (අවශ්‍ය නම්) අද මොන තරම් ක්‍රම තියෙනව ද?

ඉහලින් කඩාපාත් කරන “ජාතික” ප්‍රතිපත්තිවලට මම කිසිම සහයෝගයක් දෙන්නෙ නෑ. ඒ වෙනුවට පහලින් “පැල කරලා” හදාවඩාගත්තා වුනත්, “ජාතික” පිලිවෙත් කියන්නේ බොහෝම විසකුරු ආහාරයක් කියලයි මම නම් පුුද්ගලික ව විශ්වාස කරන්නේ. කලාකරුවන්, සංස්කෘතික ක්‍රියාධරයින් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් රාජ්‍ය තන්ත්‍රය සමග විධිමත් ව සම්බන්ධ කර ගැටගහන, නියාමනය කරන “ජාතික” ප්‍රතිපත්තිවලට මගේ කිසිම මනාපයක් වත් එකඟතාවක් වත් නෑ. ඒත් අපට “ලබාදෙන්න” යන “ප්‍රතිපත්තිය” මොකද්ද කියල දැනගන්න මටත් (මට වගේ ම මේ රටේ සෙසු ජනතාවටත්) අයිතියක් තියෙනවා. මේ ලියවිල්ල සකස් කරපු උදවිය මම අඳුනන අය නිසා ඒ අයට පුද්ගලිකව කතා කරලා මට මේක “ඉල්ලගන්න” පුලුවන් ඇති. ඒක නියම ක්‍රමය. “අපේ” “සංස්කෘතියට” ඒක හොඳට ගැලපෙනව. නියම ජාතික ක්‍රමයක් ඒක.

ප.ලි:

මීට කලින් තිබුනු ආන්ඩුවත්, ඔවුන්ගේ ගෝලබාල-අනුගාමික-හෙංචයි සනුහරයත් සංස්කෘතික පිලිවෙත් හදා ක්‍රියාත්මක කල හැටි අපට හොඳට මතක යි.

Comments