වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

නිවේදනයක් : සැළලිහිණි සන්දේශය

| Comments

Update : 26.02.2009 Part 2 of the site is now online! Click here to visit!

Update : 16.07.2008
Part 1 of the site is now online!

සැළලිහිණි සන්දේශ අන්තර්ජාල සංස්කරණයේ පළමු කොටස නිකුත් කිරීමට නියමිත ව තිබුණේ අද. ඒත් සතුටුදායක හේතු කීපයක් නිසා එය තව දින කිහිපයකට කල් දමන්න අපි කල්පනා කළා. අපි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කළේ අවම පහසුකම් සහිත ව, බින්දුවෙන්. ඒත් මීට ගලා ආ සුභපැතුම් සේ ම ආධාරෝපකාර ආදියේ පුළුල් වීම නිසා එහි ශ්‍රව්‍ය කොටස් වඩා හොඳ උසස් මට්ටමකින් නිම කරගැනීමේ අවශ්‍යතාව අපට දැනුණා. අපට ලැබුණු ප්‍රතිචාරවලින් පෙනී ගියේ මෙය අප කිහිප දෙනාගේ හුදෙකලා බලාපොරොත්තුවක් පමණක් නොවන බව. එය දැනගැනීමත් සමග අප තවත් බොහෝ දෙනෙක් වෙනුවෙනුත් මේ කටයුත්ත ඉටු කරන බවත් ඒ සඳහා වඩාත් තදින් වගකීමෙන් මේ සංස්කරණයේ කටයුතු නිම කළ යුතු බවත් අපි ඒත්තු ගත්තා. ඒ නිසා ම එම පටිගත කිරීමේ කටයුතු තරමක් සෙමෙන් එහෙත් සූක්ෂ්ම ව නිම කිරීමට තීරණය කෙරුණා. ගුණාත්මක අතින් පියවරක් පෙරට තැබීම කඩිමුඩියේ කරන එළිදැක්වීමකට වඩා යහපත් ද කල්පවත්නා ද වන බව අපේ හැඟීම යි. ඔබ සැමගේ අදහස් - උදහස් - යෝජනා - විද්යුත් ලිපි - දුරකථන පණිවිඩ සියල්ලට ම අනේකවාරයක් ස්තුතියි. මෙය අප දිරිමත් කළ ඔබේත් කෘතිය වන බව අවසන් වශයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි.