වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

A Glossary of Technical Terms

| Comments

෴ This is a glossary of technical terms used in this blog. I hope to add more words/terms and develop this glossary for the benefit of those who read and write in Sinhala. Feel free to post your comments and suggestions in any language you prefer. Let me know what are the words/terms you want to add. Correct me when I’m wrong. This page will be linked from the left column of the blog.

මෙහි දැක්වෙන්නේ මේ බ්ලොග් අඩෙවියේ භාවිතා වන විවිධ පාරිභාෂික පද එකතුවක්. සිංහලෙන් කියවන සහ ලියන අයගේ ප්රයෝජනය උදෙසා මෙය කාලානුරූපීව වර්ධනය කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබේ අදහස් උදහස් සහ යෝජනා මෙහි ප්රතිචාර තීරයේ සඳහන් කරන්න. එකතු කළ යුතු යයි ඔබ සිතන පද මොනවාදැයි මට කියන්න. වැරදි නිවැරදි කරන්න. මේ පිටුව දිගට ම වම් පස කොලමෙන් සම්බන්ධ කොට තබනවා ෴

අන්තර්ජාලය - internet
අන්තර්ගතය - content
අභිරක්ෂක - curator
අභිරක්ෂකත්වය - curatorship
ආයෝජන - investments
ගැජට්ටුව - gadget
ජාලකරණය - networking
ඩොමේන් - Domains
ඩොමේන් නාම - Domain names
ද්විභාෂික - bilingual
පරිගණකය - computer
පරිගණනය - computing
පළ කිරීම/ප්රකාශනය - publishing
බ්ලොග්කරණය - Blogging
බ්ලොග්කරු/බ්ලොග් රචකයා - Blogger
බ්ලොගය/ බ්ලොග් අඩෙවිය/ බ්ලොග් එක - Blog*
(*සමහරු වියුණු සටහන නම් පදයක් භාවිතා කළත් එය වැරදියි. මම එය අනුමත කරන්නේ නෑ. එයින් අදහස් වන්නේ වියන ලද හෝ ගොතන ලද හෙවත් fabricated යන්න යි.)
බ්ලොග් අවකාශය - blogosphere
මවුසය - mouse
මොනිටරය - monitor
විජට්ටුව - widget
විවෘත මූල - open source
විවෘත මූල මෘදුකාංග - open source software
සයිබර් අවකාශය - cyber space
සයිබර් කෝපි කඩ/අන්තර්පාල කෝපි කඩ cyber cafe/internet cafe
සාක්ෂරතාව - literacy
ෆෝල්ඩරය - folder