වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

ඉංගිරිසි භාශාවේ අක්ශර වින්‍යාසය දියුනු කිරීම සඳහා සැලැස්මක්!

| Comments

පහත දැක්වෙන උපුටනය බොහෝ දෙනා සලකන්නේ ඇමෙරිකානු සාහිත්‍යධර මාක් ට්වේන් විසින් ලියනු ලැබූවක් හැටියට යි. ඒ වුනත් මාක් ට්වේන් පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාර්ථීන් වත් ලේඛනාගාරකරුවන් වත් මෙය මාක් ට්වෙන්ගේ ලේඛනයක් බව සම්පූර්න ඒත්තු ගැනීමෙන් යුතුව පිලිගන්නෙ නෑ. නමුත් ඉංග්‍රීසි අක්ශර මාලාව හා අක්ශර වින්‍යාසය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම පිලිබඳ එවක බෙහෙවින් කතා කල අය අතර මාක් ට්වේන් ද සිටියා.

හැබැයි මම මේක උපුටා ගත්තේ ඔය එකක් වත් නිසා නෙමෙයි. සිංහල මූර්ධජ වගේම ඉංගිරිසි අකුරුත් හලමු කියන්නත් නෙමෙයි ;-) හුදෙක් මෙය කියවීමෙන් ලද ආස්වාදය හා හාස්‍යය නිසා පමන යි. ඒ නිසා එච්චර ඇඟට ගන්නෙ නැතුව කියවන්න -

A Plan for the Improvement of English Spelling

- either by Mark Twain or M.J. Shields (orM.J. Yilz) :)


For example, in Year 1 that useless letter “c” would be dropped to be replased either by “k” or “s”, and likewise “x” would no longer be part of the alphabet. The only kase in which “c” would be retained would be the “ch” formation, which will be dealt with later. Year 2 might reform “w” spelling, so that “which” and “one” would take the same konsonant, wile Year 3 might well abolish “y” replasing it with “i” and Iear 4 might fiks the “g/j” anomali wonse and for all.


Jenerally, then, the improvement would kontinue iear bai iear with Iear 5 doing awai with useless double konsonants, and Iears 6-12 or so modifaiing vowlz and the rimeining voist and unvoist konsonants. Bai Iear 15 or sou, it wud fainali bi posibl tu meik ius ov thi ridandant letez “c”, “y” and “x” – bai now jast a memori in the maindz ov ould doderez – tu riplais “ch”, “sh”, and “th” rispektivli.


Fainali, xen, aafte sam 20 iers ov orxogrefkl riform,wi wud hev a lojikl, kohirnt speling in ius xrewawt xe Ingliy-spiking werld.

source http://www.ojohaven.com/fun/spelling.html
විහිලුවට ම නො ව ඇත්තටම ඉංගිරිසි භාශාවේ අක්ශර වින්‍යාස ප්‍රතිසංවිධානත් ඒ සම්බන්ධ යෝජනාත් ගැන කියවන්න කැමති අයට හොඳ මූලාශ්‍ර පිටුවක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා

වෙනත් අඩෙවි - Spelling Society
*