වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

කන ගමන් ලියන වග නම්

| Comments

ඔන්න මම හැඳිගෑරුප්පුයි බත් පිඟානකුයි සෙට් කරගත්තා. දැන් කන ගමන් තමයි ලියන්නේ. තව මෙතන තියෙනවා ඇපල්. ආයේ මං කැවුං :D ඒවා ලියන ගමන් කන්න පහසුයි.

ඉතින් ඕක තමයි මේ වෙලාවෙ හිතට එන්නෙ. ගෑරුප්පුව කටෙත් ඇනුන හදිසියට. කවදා කාපු ටකරංද කියන්නෙ ඔන්න ඕවට තමා. අපේ කට්ටිය ඉතා ජයට ලස්සනට මැරතන් ලියාගෙන යනවා. ඒවා එසැනින් සින්ඩිකේටරයේ පල වෙනවා


ඔහොම යං ඔහොම යං

ඊලඟ පැයේ බ්ලොග් ගැන යමක් ලියන්නයි යන්නෙ… තව ටිකකින් යලි හමු වෙමු