වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

මරනය නොසැලී හිමාලයක් මෙන්

| Comments

ඊයේ යසරුවන්ගේ අනපේක්ශිත සමුගැනීම අහපු වෙලාවේ මට මේ කවිය මතක් වුනා. එයින් කොටසක් බෙදාගන්නම්..

සම්පූර්නයෙන් කියවන්න බලන්න සිරි ගුනසිංහ ලියූ අබිනික්මන කාව්‍ය සංග්‍රහය

හොර රහසෙ වැඩ කරන
අමුත්තෙක් නොවේ ඔහු
කඹයක් අතකින් අරගෙන ඇවිදින්
ඔබ බැඳ ගන්නට වෙර නොගනී

මරනය නොසැලී හිමාලයක් මෙන්
ඔබ ළඟ සිටී
තුරුලට වී ඔබ වැලඳ ගනී.
අඩියෙන් අඩියට ඇසිපිල්ලෙන් පිල්ලට
මරනය වෙත ලංවන්නේ ඔබමයි.
බය වී මොරදෙන්නෙත් ඔබමයි.
මරනය ඔබ පසුපස්සේ නොදුවයි

……………….

…. මරනයේ දෑතට නැතුව අහුවෙන්නෙ
පැන යන්නෙ මොනවට ද
වෙරගන්නෙ මෙතරම්.
එයින් ඇති පලක් නැත
මරනයැයි කියා ඔබ දුවන්නේ
මරනයේ සෙවනැල්ලටයි
ජීවිතේ මයි සැබෑ මරනය

මරනය නොසැලී හිමාලයක් මෙන්
ඔබ ලඟම සිටී.

සිරි ගුනසිංහ, අබිනික්මන, 195892-93 පිටු