වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

සුපිරි "තරු" පෙනීම සහ බූමරංග

| Comments

සිරස සුපිරි තරුව තේරීමේ තරගය ඊයේ සැනකෙලි සිරියෙන් අනූන ව අවසන් වුනා. ඉවරයි කියලා හිතුවට ඉවර නෑ, තව තියෙනවා ;-) හද ප්‍රකම්පිත කරවන, ලොමු ඩැහැගන්වන තවත් සුපිරි තරු තේරීමේ තරගයක් අහම්බෙන් මෙන් තවත් නාලිකාවක දැක්කා. මට පෙනී ගිය ආකාරයට දැන් හැම මාධ්‍ය ආයතනයක් ම මොනයම් ම හෝ ආකාරයකට මෙය අනුකරනය කරමින් සිටිනවා. ඒත් මට දක්නට ලැබුනු මේ දර්ශනය අතිවිශේශයි! ලදරුවන් යයි කිව හැකි වයස්වල සිටින මිනිස් ප්‍රානීන් බෝනික්කන් සේ වයින් කොට “විනාඩියකින් සුපිරි තරු” හෙවත් super star in a minute බවට පත් කරලීමේ අලුත් ම මේනියාව - මට නම් හොඳ සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නත් අමාරුයි! ලමා විය ආස්වාදය කරන්න, කෙලි සෙල්ලම් කරන්න “ජීවිතයට ඉඩ දෙන්න” අවශ්‍ය වයසක සිටින අපේ අනාගත පරපුරට සිදු වෙමින් පවතින මේ විනාශය, අහම්බෙන් හමුවුනු තවත් වීඩියෝ ප්‍රහසනයක මෙන්න මෙහෙම බොහොම නිර්මානශීලී ව සටහන් ව තිබුනා :