වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

ගූගලීකෘත අන්තර්ජාලය(Googlized Internet)

| Comments

මම ගූගල් කියවනය (Google Reader) ගැන ඉතා ඉහළින් පැහැදිලයි ඉන්නේ. කලින් භාවිතා කළ බ්ලොග්ලයින්ස් වෙනුවට දැන් මම සම්පූර්ණයෙන් ම ගූගල් වෙත මාරු වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එහි shared items විශේෂාංගය ලින්ක් බ්ලොග් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මගේ ලින්ක් බ්ලොග් එක දැන් වෙබ් ආලෝචනා වම්පස කොලමේ දක්වා තිබෙනවා. මම බ්ලොග් නොලියන වෙලාවටත් ලින්ක් බ්ලොග් එක අලුත් කරනවා. මම කැමතියි වෙනත් අය ලියන දේ කියවන්න. ඒ නිසා ඇවිත් බලන්න. ඔබ කියවන්න කැමති දේත් එතන තියෙන්න පුළුවන්. අද අලුතෙන් එකතු කළ දේ අතර කයිරෝ වාසී බ්ලොග් ලියන්නියකට එරෙහිව මතුව ඇති මූලධර්මවාදී තර්ජන ගැන ලිපියක් ද ඇතුළත්. මේ මම කියවූ අලුත් ම ලිපි සහ බ්ලොග් සටහන් -

* Dissident eJournalists expose broken ePromises
* The Value Of Aggregating Content
* Kareem Down, Abdul Monem Down… Next: Dalia?
* “Bible drawn into sex publication controversy”
* Casual Fridays: Sports versus the arts!
* Browser Bookmarks (or Favorites) As Popular As del.icio.us
* Yahoo ‘censored’ Flickr comments
* Chomsky Takes On The World (Bank)
* Sri Lanka: Outside undergraduates to leave Jaffna
* Sex and Women’s Sports

මගේ ලින්ක් බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න

ඒ විතරක් නෙවෙයි අද මම මේ සටහන ලියන්නේ ගූගල් Docs and Spreadsheets සේවාව භාවිතා කරලයි. මෙය බ්ලොගර් මෘදුකාංගය සමග අන්තර් සම්බන්ධින නිසා ඕනෑ ම කෙනෙකුට මේ හරහා කෙලින් ම බ්ලොග් සටහන් ලියා පළ කරන්න පුළුවන්. මේ මගේ පළමු අත්හදා බැලීමයි.